# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
140 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ :  มะฮอกกานี

เส้นรอบวง :  73 cm.

ความสูง :  11.30 m.