# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
747 ต้นประดู่

ชื่อต้นไม้ : ต้นประดู่

เส้นรอบวง : 146 CM.

ความสูง : 18.55 M.