# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
556 ต้นตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นตะแบก

เส้นรอบวง : 100.34 CM.

ความสูง : 14.25 M.