# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
142 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ :  มะฮอกกานี

เส้นรอบวง :  68 cm.

ความสูง :  7.67 m.