# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
558 ต้นตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นตะแบก

เส้นรอบวง : 55 CM.

ความสูง : 11.54 M.