# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
559 ต้นตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นตะแบก

เส้นรอบวง : 52.00 CM.

ความสูง : 8.90 M.