# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
148 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ :  มะฮอกกานี

เส้นรอบวง :  58 cm.

ความสูง :  7.70 m.