# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
560 ต้นทองกวาว

 

ชื่อต้นไม้: ต้นทองกวาว

เส้นรอบวง: 82.00 ซม.

ความสูง: 8.79 เมตร