# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
561 ต้นตะแบก

ชื่อต้นไม้ : ต้นตะแบก

เส้นรอบวง : 46.00 CM.

ความสูง : 7.53 M.