# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
154 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ :  มะฮอกกานี

เส้นรอบวง :  42 cm.

ความสูง :  7.54 m.