# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
562 ต้นตะแบก

ชื่อต้นไม้ : ต้นตะแบก (ตาย)

เส้นรอบวง : CM.

ความสูง :  M.