# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
156 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ :  มะฮอกกานี

เส้นรอบวง :  44 cm.

ความสูง :  7.54 m.