# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
157 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ :  มะฮอกกานี

เส้นรอบวง :  37 cm.

ความสูง :  7.78 m.