# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
158 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ :  มะฮอกกานี

เส้นรอบวง :  45 cm.

ความสูง :  8.35 m.