# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
660 ต้นตะแบก

ชื่อต้นไม้ : ต้นตะแบก

เส้นรอบวง : 47.50 CM.

ความสูง : 8.48 M.