# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
564 ต้นกระถินณรงค์

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นกระถินณรงค์

เส้นรอบวง :  195 CM.

ความสูง : 15.57 M.