# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
162 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ :  มะฮอกกานี

เส้นรอบวง :  70 cm.

ความสูง :  7.53 m.