# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
454 ต้นกัลปพฤกษ์

 

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นกัลปพฤกษ์

เส้นรอบวง : 39.50 CM

ความสูง : 8.49 M