# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
567 ต้นมะม่วง

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นตะแบก

เส้นรอบวง : 64.50 CM.

ความสูง : 8.71 M.