# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
455 ต้นกัลปพฤกษ์

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นกัลปพฤกษ์

เส้นรอบวง : 50 CM

ความสูง : 10.89 M