# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
456 ต้นคูณ

ชื่อต้นไม้ : ต้นกัลปพฤกษ์

เส้นรอบวง : 58.50 CM

ความสูง : 10.02 M