# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
457 ต้นตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นกัลปพฤกษ์

เส้นรอบวง : 59.50 CM

ความสูง : 11.60 M