# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
458 ต้นคูณ

 

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นคูณ

เส้นรอบวง : 131 CM

ความสูง : 17.72 M