# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
459 ต้นคูณ

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นคูณ

เส้นรอบวง : 115 CM

ความสูง : 16.61 M