# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
460 ต้นคูณ

ชื่อต้นไม้ : ต้นคูณ ตาย

เส้นรอบวง

ความสูง