# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
569 ต้นตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นตะแบก

เส้นรอบวง : 42.00 CM.

ความสูง : 9.53 M.