# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
173 ทองกวาว

 

ชื่อต้นไม้ :  ทองกวาว

เส้นรอบวง :  36 cm.

ความสูง :  9.07 m.