# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
175 ทองกวาว

ชื่อต้นไม้ :  ทองกวาว

เส้นรอบวง :  22 cm.

ความสูง :  10.10 m.