# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
178 ชงโค

 

ชื่อต้นไม้ :  ชงโค

เส้นรอบวง :  88 cm.

ความสูง :  5.06 m.