# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
182 ทองกวาว

 

ชื่อต้นไม้ :  ทองกวาว

เส้นรอบวง :  92 cm.

ความสูง :  9.80 m.