# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
183 ทองกวาว

 

ชื่อต้นไม้ :  ทองกวาว

เส้นรอบวง :  91 cm.

ความสูง :  10.10 m.