# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
190 ชงโค

 

ชื่อต้นไม้ :  ชงโค

เส้นรอบวง :  20 cm.

ความสูง :  7.58 m.