# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
198 หลิว

 

ชื่อต้นไม้ :  หลิว

เส้นรอบวง :  24 cm.

ความสูง :  7.05 m.