# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
200 ชงโค

 

\ชื่อต้นไม้ :  ชงโค

เส้นรอบวง :  25 cm.

ความสูง :  6.56 m.