# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
203 ชงโค

 

ชื่อต้นไม้ :  ชงโค

เส้นรอบวง :  38 cm.

ความสูง :  6.56 m.