# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
207 หางนกยูง

 

ชื่อต้นไม้ :  หางนกยูง

เส้นรอบวง :  16 cm.

ความสูง :  14.57 m.