# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
209 ชงโค

 

ชื่อต้นไม้ :  ชงโค

เส้นรอบวง :  22 cm.

ความสูง :  6.56 m.