# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
210 ชงโค

 

ชื่อต้นไม้ :  ชงโค

เส้นรอบวง :  66 cm.

ความสูง : 6.56 m.