# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
211 ทองกวาว

 

ชื่อต้นไม้ :  ทองกวาว

เส้นรอบวง :  91 cm.

ความสูง :  14 m.