# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
213 ทองกวาว

 

ชื่อต้นไม้ :  ทองกวาว

เส้นรอบวง :  38 cm.

ความสูง :  13.60 m.