# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
214 หางนกยูง

 

ชื่อต้นไม้ :  หางนกยูง

เส้นรอบวง :  18 cm.

ความสูง :  9.80 m.