# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
215 ทองกวาว

 

ชื่อต้นไม้ :  ทองกวาว

เส้นรอบวง :  24 cm.

ความสูง :  6.56 m.