# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
222 พญาสัตบรรณ

ชื่อต้นไม้ :  พญาสัตบรรณ

เส้นรอบวง :  20 cm.

ความสูง :  6.56 m.