# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
229 ตะแบก

ชื่อต้นไม้ :  ตะแบก

เส้นรอบวง :  36 cm.

ความสูง :  8.98 m.