# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
230 ตะแบก

ชื่อต้นไม้ :  ตะแบก

เส้นรอบวง :  39 cm.

ความสูง :  8.98 m.