# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
235 ตะแบก

ชื่อต้นไม้ : ตะแบก

เส้นรอบวง :  21 cm.

ความสูง :  8.98 m.