# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
245 จามจุรี

 

ชื่อต้นไม้ :จามจุรี

 

เส้นรอบวง :  20 cm.

 

 

ความสูง : 6.25 m.