# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
249 จามจุรี

 

ชื่อต้นไม้ :จามจุรี

 

เส้นรอบวง :  26 cm.

 

 

 

ความสูง : 6.25 m.