# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
251 จามจุรี

 

ชื่อต้นไม้ :จามจุรี

 

เส้นรอบวง :  25 cm.

  

ความสูง : 6.25 m.