# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
253 จามจุรี

 

ชื่อต้นไม้ :จามจุรี

 

เส้นรอบวง :  22 cm.

 

 

ความสูง : 4.25 m.